Vertrouwenspersoon

Om plezier te kunnen hebben in het (tennis)spel is je veilig voelen op onze club randvoorwaardelijk. Uit verschillende nieuwsberichten is gebleken, dat ook op de sportvelden ongewenst en grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Voorbeelden zijn: kleine pesterijen, discriminatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur vindt het belangrijk dat leden en bezoekers van de club, die dergelijk gedrag ervaren, een aanspreekpunt hebben om die ervaring direct te melden. Daarmee kunnen we dit gedrag hopelijk in de kiem smoren en het spel voor iedereen veilig en plezierig maken. Daarom hebben we als tennisvereniging een vertrouwenspersoon aangesteld, die er is voor alle leden en toeschouwers.

 

Waarom een vertrouwenspersoon?

Het is belangrijk om te benadrukken dat het aanstellen van een vertrouwenspersoon niet betekent dat onze vereniging onveilig is. Integendeel, we streven naar een positieve en veilige sfeer waarin iedereen met plezier kan sporten. Maar soms kunnen er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden, en daar willen we proactief op inspelen. Onze vertrouwenspersonen zijn er om ervoor te zorgen dat de wijze waarop we met elkaar omgaan binnen de club leuk en veilig blijft.

 

Voorkomen is beter dan genezen

Onze vertrouwenspersonen staan niet alleen klaar bij daadwerkelijke problemen, maar ook voor vragen die daarvóór al kunnen spelen. Soms zijn er zaken die je niet makkelijk durft te bespreken, maar die wel aandacht verdienen. Denk aan situaties waarin je te maken hebt met pesten, discriminatie, onprettig gedrag, of als je je afvraagt of jouw gedrag als lid, ouder, coach, of begeleider verstandig is. Het aankaarten van deze zaken kan helpen om problemen te voorkomen en te voorkomen dat ze erger worden.

 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van G.L.T.C. Be Quick?

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor allerlei situaties, waaronder:

  • Pesten en gepest worden: Als je te maken hebt met pestgedrag, of als je zelf slachtoffer bent van pesten, staan we voor je klaar.
  • Discriminatie en uitsluiting: Als je je buitengesloten voelt op basis van je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur, willen we je helpen.
  • Grensoverschrijdend gedrag: Als je je onprettig voelt bij de manier waarop je wordt benaderd of aangeraakt door een teamlid, trainer of coach.
  • Vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: Als je denkt dat iemand in jouw omgeving hiermee te maken heeft.
  • Zorgen over de behandeling van je kind: Als je je zorgen maakt over hoe je kind wordt behandeld binnen de vereniging of het team.
  • Bezorgdheid over je eigen gedrag als trainer en/of coach: Als je je afvraagt of jouw gedrag passend is.
  • Beschuldiging van ontoelaatbaar gedrag: Als iemand je direct of indirect beschuldigt van ontoelaatbaar gedrag.

 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

We begrijpen dat privacy van het grootste belang is. De gesprekken tussen jou en de vertrouwenspersoon worden strikt vertrouwelijk behandeld. Niemand wordt op de hoogte gesteld zonder jouw toestemming of medeweten. De vertrouwenspersonen rapporteren geanonimiseerd aan het algemeen bestuur van G.L.T.C. Be Quick om inzicht te geven in eventuele meldingen, de aard van de meldingen, en de opvolging ervan.

 

Wat als er een klacht volgt na overleg met de vertrouwenspersoon?

Soms kunnen situaties escaleren en kan het nodig zijn om officiële stappen te ondernemen. Onze vertrouwenspersonen kunnen helpen bij het beslissen over de te nemen stappen en de juiste manier om dit te doen.

 

Bij G.L.T.C. Be Quick streven we naar een tennisvereniging waar respect, veiligheid, en plezier voorop staan. Onze vertrouwenspersonen dragen bij aan dit doel door een laagdrempelige en vertrouwelijke plek te bieden voor al jouw vragen en zorgen. Samen zorgen we ervoor dat onze tennisomgeving leuk en veilig blijft, voor iedereen.

 

Heb je behoefte aan contact met onze vertrouwenspersoon? Neem dan gerust contact op met Lisa Leenders via haar e-mailadres of op haar mobiel (+316 28 63 55 37). Jouw welzijn en veiligheid zijn belangrijk voor ons.

 

Mocht je toch een andere manier zoeken om vragen te stellen, informatie in te winnen of melding te doen. Dan kun je ook hulp vragen aan de KNLTB of het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF. Kijk voor meer informatie op: https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/fair-play/vertrouwenspersonen/ of https://centrumveiligesport.nl/contact.