Vertrouwenspersoon

Om plezier te kunnen hebben in het (tennis)spel is je veilig voelen op onze club randvoorwaardelijk. Uit verschillende nieuwsberichten is gebleken, dat ook op de sportvelden ongewenst en grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Voorbeelden zijn: kleine pesterijen, discriminatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur vindt het belangrijk dat leden en bezoekers van de club, die dergelijk gedrag ervaren, een aanspreekpunt hebben om die ervaring direct te melden. Daarmee kunnen we dit gedrag hopelijk in de kiem smoren en het spel voor iedereen veilig en plezierig maken.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

Mocht je toch een andere manier zoeken om vragen te stellen, informatie in te winnen of melding te doen. Dan kun je ook hulp vragen aan het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF. Zij zijn op doordeweekse dagen bereikbaar op het nummer: 0900-2025590 van 08.30 uur tot en met 17.30 uur. Kijk voor meer informatie op https://centrumveiligesport.nl/contact.