Opzeggen?

Vanzelfsprekend vinden we het jammer dat je hebt besloten om je lidmaatschap te beëindigen bij G.L.T.C. Be Quick.

Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk, indien dit uiterlijk 31 december van het lopende kalenderjaar is doorgegeven.

 

Contributieplicht

Indien leden voor aanvang van het seizoen (1 april) aangeven door blessures niet te kunnen spelen het komende seizoen, dan wordt het lidmaatschap voor dat seizoen omgezet in een donateurschap. Het resterende bedrag voor lidmaatschap zal indien van toepassing gerestitueerd worden. Eventuele blessures na 1 april zijn voor eigen risico, het lidmaatschap zal dan niet gerestitueerd worden.

 

Opzeggingen na 1 januari betalen de volledige jaar contributie. Het is dus niet mogelijk (gedeeltelijk) teruggave van contributie te krijgen, wanneer tussentijds het lidmaatschap wordt opgezegd. Contributie wordt voor het gehele verenigingsjaar aangegaan.

 

Lidmaatschap wijzigen

Kun je om bepaalde redenen niet meer actief tennissen, maar wil je wel lid blijven van G.L.T.C. Be Quick? Geef dan aan dat je jouw lidmaatschap wilt aanpassen naar: niet-spelend lid, donateur of verenigingslid. Stuur dan een mailtje naar leden@bequick.nl. Dit kan niet via uw account.