Ereleden en leden van verdienste

Uiteraard mogen de ereleden en de leden van verdienste niet ontbreken op de website. De club kent de volgende ereleden en leden van verdienste.

Ereleden

Volgens de Statuten van G.L.T.C. Be Quick zijn ereleden, zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben, en die tot erelid zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. Deze leden zijn wij, als club, bijzonder dankbaar voor hun inzet.

 • 1930 P.M. van Schenderen
 • 1940 A.C. Kraneveld
 • 1940 M.C. Kraneveld- van Houweninge
 • 1956 H. de Meer
 • 1961 B.D. van Schaik
 • 1963 C. van Schaik - Vermey
 • 1970 J. Soutendijk
 • 1972 C.A.G.H. van Meetelen
 • 1976 J.W. Reeskamp
 • 1980 W. van Eijden
 • 1991 E. Kalmeijer (postuum)
 • 2003 P. Licht
 • 2003 J. van Hilten*
 • 2019 O.D. Terwijn

Leden van verdienste

Volgens de Statuten van G.L.T.C. Be Quick zijn leden van verdienste zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en die tot lid van verdienste zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. Deze leden zijn wij, als club, bijzonder dankbaar voor hun inzet.

 • E. Kalmeijer
 • J. den Outer
 • M. Spingvloed- Snabel
 • J. van Hilten
 • A. van Lavieren
 • F. Hoefsloot
 • A. Springvloed
 • M. Bootsma
 • K. Hagen
 • M. Harteloh
 • L. Borsboom
 • B. van Hooff
 • P.J. Schekkerman
 • R.P. van der Draai
 • R. Engelberts