Contributie

De Algemene Vergadering van de club besluit en stelt ieder jaar de contributie vast voor het komende tennisseizoen.

 

Contributietabel

In het bijgesloten document vindt u een overzicht van de contributie voor het tennisseizoen van 2023-2024. De contributie is vastgesteld bij besluit door de Algemene Ledenvergadering van woensdag 8 maart 2023.

Downloads: