Contact

Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten? Of bent u op zoek naar iemand van de club? Hieronder vindt u ons contactadres en email van verschillende commissies binnen de club.

 

Adres

Clubhuis GTLC Be Quick

Sportlaan 6

2806 HC Gouda

0182-510917

Route beschrijving

 

Secretariaat

Postbus 264

2800 AG Gouda

Rek nr: NL53ABNA0984339310

KvK: 40464328, Gouda

email : bestuur@bequick.nl

 

 

Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website (www.bequick.nl), wordt u geacht kennis te hebben genomen van onderstaande bepalingen, deze te begrijpen en deze te hebben aanvaard. G.L.T.C. Be Quick (hierna: “Be Quick”) is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan of kan ontstaan door onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie op deze website of in het functioneren hiervan. Op het gebruik van deze website  zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

 

Gebruik van de informatie

Be Quick streeft er naar om op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Be Quick niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van informerende aard.

 

Aan de informatie kan dus geen rechten worden ontleend. Be Quick aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet (goed) functioneren van de website.

 

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Be Quick heeft geen invloed op de websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Be Quick aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De foto’s, logo’s en teksten kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. Niets uit deze publicatie en uitingen mag zonder toestemming van Be Quick worden overgenomen.

 

Functioneren websites

Be Quick stelt alles in het werk om de websites goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van een externe partij. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker kunnen een rol spelen. Als gevolg hiervan kan Be Quick niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is, naar behoren functioneert en/of vrij is van virussen. Be Quick vraagt uw begrip hiervoor.