Benoeming: Julia van Dijken-Bron en Pim Zandee benoemt tot Leden van Verdienste

De Algemene Ledenvergadering (A.L.V.) ligt al enige tijd achter ons. In de Algemene Ledenvergadering wordt ook speciale aandacht geschonken aan onze belangrijkste stakeholder, die het voortbestaan van de club mogelijk maken. Ik heb het over vrijwilligers. Of het nou ondersteuning is bij een schoonmaakdag of dat het gaat om het organiseren van een mooi en groots open toernooi, zoals het Lidl Be Quick Open van afgelopen week. Wij spreken onze dankbaarheid uit als bestuur aan al die personen, die iedere dag Be Quick een stukje mooier proberen te maken.

 

Toch vraagt de inzet van sommige vrijwilligers meer dan onze dankbaarheid. Zonder afbreuk te doen aan de inzet van anderen, verdienen zij een aparte status. Het gaat hier om Ereleden en Leden van Verdienste. Een speciale eervolle vermelding, die ook een aparte status kent in onze statuten. Het verheugt mij om alsnog aan te kondigen dat Julia van Dijken-Bron en Pim Zandee op de laatste A.L.V. beiden zijn benoemd tot Leden van Verdienste. De voordracht van het bestuur werd unaniem bijgestaan door de A.L.V. Dit toont aan dat Julia en Pim, dit meer dan ooit verdient hebben.

Nieuws Overzicht