Besluiten en verslag Algemene Ledenvergadering 15 feb 2021

Maandag 15 februari 2021 heeft onze online Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Lees hieronder de besluiten die genomen zijn (contributie, all-in-one, padel) en een kort verslag.

Besluiten:

 • Reguliere contributie wordt geïndexeerd met een bedrag ad € 3,-. Hierdoor worden de nieuwe tarieven:
  • t/m 12 jaar: all-in-one
  • 13 jaar - 17 jaar: € 111,- per jaar
  • 18 en 19 jaar: € 130,- per jaar
  • 20 jaar: € 148,- per jaar
  • 21 jaar: € 167,- per jaar
  • 22 t/m 80 jaar: € 185,50 per jaar
  • 81 jaar en ouder: € 92,75 per jaar
 • All-in-one pakket wordt ingevoerd voor jeugdleden t/m 12 jaar
 • De barprijzen worden niet gewijzigd
 • Er wordt een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden van het aanleggen van één of twee padel-banen
 • Leden zijn uitgedaagd en uitgenodigd om een CLUBLIED te schrijven
 • Notulen zijn goedgekeurd
 • Penningmeester is decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid het afgelopen jaar
 • De begroting (inclusief de subbegrotingen van de commissies) voor 2021 is goedgekeurd

Verslag:

Spannend, zo'n eerste online ledenvergadering. Houdt de techniek het? Volmondig ja! Houden de leden de "ether-discipline"? Wederom volmondig ja! Missen we de gezelligheid? Driewerf ja! Is het toch een succesvolle ALV geweest? Naar mijn mening wel.

Zo'n 50 leden was keurig op tijd ingelogd op de vergadering. Van tevoren weinig vragen over het gebruik van Zoom, blijkbaar is een ieder zo langzamerhand gewend geraakt aan het gebruik van meeting-apps.

Een ieder die wat wilde inbrengen, kreeg daar de mogelijkheid toe. De handjes werkten goed. De geluidskwaliteit was goed (genoeg). De beeldkwaliteit heeft als nadeel dat het een klein scherm is om alle interacties te vangen. De polls om te stemmen op de besluiten werkten goed en gaven een duidelijk beeld.

Discussie kon en is gevoerd. Het bestuur is blij met de geluiden vanuit de vereniging. Zoals ook al tijdens de ALV gezegd, wacht daar niet mee tot een ALV, maar laat weten wat je kwijt wilt aan het bestuur en de commissie.

Meest belangrijke, de oproep om te komen tot een clublied. Niets verbroedert meer dan muziek en gezelligheid. Waar sommigen trots zijn op hun Hand in Hand, You'll never walk alone of Blowing Bubbles, zo willen wij trots worden op ons eigen clublied. Wie komt er met een tekst?

Dan gaan we dit zingen elke maandag als we - als we weer mogen - er een vaste clubavond bij Be Quick van gaan maken. Tennissen, niet-tennissen, gezelligheid, misschien zelfs een hapje eten op de club? Gaan we doen!

Nieuws Overzicht