Tarieven 2021

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd. Hierbij geldt dat er wordt uitgegaan van de leeftijd die u bereikt in een jaar.

Lees verder voor de bedragen.

Contributie 2021 (incl. KNLTB lidmaatschap):

·        Jeugd t/m 12 jaar : All-in-one pakket 

·        Jeugd 13 t/m 17 jaar :  € 111,00 

 

Senior word je in het jaar dat je 18 wordt en dan hebben we nog een ingroei model:

·        Jeugdige senioren (18 en 19 jaar): € 130,00

·        Jeugdige senioren (20 jaar): € 148,00

·        Jeugdige senioren (21 jaar): € 167,00 

·        Senioren t/m 80 jaar: € 185,50

·        Senioren vanaf 81 jaar: € 92,75

 

Donateurs: € 40,- 

Bij aanmelding voor lidmaatschap later in het seizoen gelden voor de contributie onderstaande naar rato bedragen: 

·        Aanmelding na 1-6 (2/3 van bovenstaande bedragen voor restant seizoen)

·        Aanmelding na 1-8 (1/3 van bovenstaande bedragen voor restant seizoen)

Indien leden voor aanvang van het seizoen (1 april) aangeven door blessures niet te kunnen spelen het komende seizoen, dan wordt het lidmaatschap voor dat seizoen omgezet in een donateurschap. Het resterende bedrag voor lidmaatschap zal indien van toepassing gerestitueerd worden. Eventuele blessures na 1 april zijn voor eigen risico, het lidmaatschap zal dan niet gerestitueerd worden.

Opzeggingen dienen voor 1 januari van elk jaar doorgegeven te zijn.

Lidmaatschap Overzicht