Benoeming: René Engelberts is Lid van Verdienste

Vrijwilligers! Bij elke organisatie kom je ze tegen; de mannen en vrouwen die net iets meer doen om hun club, bedrijf, vereniging of werkomgeving nog prettiger te maken voor anderen. Dat is bij Be Quick niet anders. Velen zijn (vaak) dagelijks bezig om de vereniging te helpen en/of verbeteren of gewoon om alles soepel te laten draaien. Deze leden worden gelukkig vaak in het zonnetje gezet. Dat kan met een bedankje, een flesje wijn, een bloemetje of andere vormen van dankbaarheid. Soms zijn er mensen die net weer iets meer doen voor de vereniging dan anderen. Zonder daarbij onze andere vrijwilligers te kort te doen, verdienen deze vrijwilligers soms een aparte status. Een bijzonder eervolle vermelding is het wanneer iemand wordt voorgedragen als Lid van Verdienste. Als dit dan ook nog eens wordt onderschreven door de Algemene Ledenvergadering, weet je dat je met een speciaal iemand van doen hebt. 

 

Even een kleine bloemlezing over het complete oeuvre van de man waarom wij, als bestuur, onze erkenning hebben willen concretiseren door hem de eretitel “Lid van Verdienste” toe te kennen.

  • Voormalig bestuurslid
  • Voormalig lid technische commissie
  • Voormalig lid sponsorcommissie

Daarnaast is hij de drijvende kracht tijdens het open toernooi voor het verwennen van de inwendige mens, nam het initiatief voor de “vrienden van Be Quick” waardoor wij nu een prachtige overkapping hebben op ons terras, pakt verfkwasten als er wat geschilderd moet worden, is de initiator van een nieuwe tribune die geplaatst gaat worden langs baan 5, heeft hij er voor gezorgd dat wij aankomend seizoen, gezeten op nieuwe banken, van onze favoriete sport kunnen genieten, is het clubgebouw weer veel toonbaarder door overal de glaslatten te vervangen (jij ook bedankt, Kees), is hij altijd bezig om via allerlei inspanningen extra geld voor de club te genereren (oude tennisballen verzamelen, tellen en verkopen) en is hij voor onze vereniging een bijzonder waardig ambassadeur. Ook vermeldenswaard is dat hij volgend seizoen precies 50 jaar lid is van Be Quick!

Het vermoeden bestaat dat zijn onbaatzuchtige inspanningen voor de vereniging begonnen zijn toen hij zich voor het eerst aanmeldde als lid.

Wij zullen best nog wel iets vergeten zijn, maar het mag duidelijk zijn dat iemand die zo veel voor de vereniging doet, een bijzondere vermelding verdient.

Daarom zijn wij als bestuur grote dankbaarheid verschuldigd aan René Engelberts en spreken de wens uit hij niet alleen nog lang zijn activiteiten bij ons zal continueren maar dat anderen zijn voorbeeld (gaan) volgen.

René, TOP!!!!!!!!!!

Het Bestuur van de G.L.T.C. Be Quick 

Nieuws Overzicht