ALV - verhoging contributie en barprijzen

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 4 maart jl. is onder goedkeuring van alle aanwezige leden, ereleden en leden van verdiensten besloten om de tarieven voor de contributie van 2020 te verhogen. Voor Senioren is dat € 7,50. Voor niet-senioren is dat afhankelijk van de leeftijd. Zie hieronder de link naar de tarieven voor 2020.

In dezelfde ALV is tevens goedkeuring gegeven voor verhogen van de prijzen van enkele dranken en etenswaren met € 0,10 tot € 0,20. 

Contributie 2020

Nieuws Overzicht