Uitnodiging ALV, oproep nieuwe leden bestuur en commissies

 

ALV

 

De ALV gaat gehouden worden op maandag 10 februari 2020 om 19:45u. Noteer deze datum alvast in de agenda. Onderwerpen als baanverlichting, contributieverhoging en all-weatherbanen kunnen aan de orde komen. Alleen als je komt, kun je inspraak hebben.

Oproep nieuwe leden bestuur en commissies

Direct urgent

 

 

 

Oproep nieuwe bestuursleden en commissieleden

 

Vele leden onder ons hebben waarschijnlijk de indruk dat de zaken binnen onze vereniging op rolletjes lopen, maar het bestuur kan u verzekeren dat dit allerminst het geval is. Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit een 6-tal personen die op de toppen van hun kunnen fungeren. Het bestuur heeft grote behoefte aan versterking en doet een oproep aan de leden om mee te denken over de toekomst van Be Quick. Menig bestuurslid zit al vele jaren in het bestuur en zou het niet erg vinden om plaats te maken voor nieuwe mensen en nieuwe ideeën.

Direct urgent

Direct urgent is dat Jos Walraven heeft aangegeven te stoppen als penningmeester. Derhalve zijn we per direct op zoek naar een penningmeester en een secretaris. Informatie over de inhoud van deze functies en de tijdsbesteding is bij het bestuur te verkrijgen. Kandidaten zijn van harte uitgenodigd zich te melden.

Daarnaast zijn ook de nodige commissies op zoek naar versterking. Met name de jeugdcommissie en de baancommissie kunnen versterking gebruiken. Ook voor incidentele assistentie bij losse evenementen is elke hulp van harte welkom. Bijvoorbeeld eenmaal in het jaar de kascontrole uitvoeren of een week helpen met de organisatie van het mooiste toernooi van de regio. Alleen met een actief kader kunnen we onze leden de banen, het park, het clubhuis en activiteiten bieden waar we met ons allen van kunnen genieten.

Dragen jullie ook je steentje bij?

 

Nieuws overzicht